1. TARAFLAR


2. TANIMLAR


3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI


4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ


6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Ayakkabicilar.com markası ve logosu, Ayakkabicilar.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Ayakkabicilar.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Ayakkabicilar.com mülkiyetindedir. Üye, Ayakkabicilar.com veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Ayakkabicilar.com izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Ayakkabicilar.com mobil uygulamasının veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Ayakkabicilar.com izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Ayakkabicilar.com fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Ayakkabicilar.com ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ayakkabicilar.com, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.


9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Ayakkabicilar.com kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Ayakkabicilar.com işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Ayakkabicilar.com ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.


10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.